przeciąganie


przeciąganie
Przeciąganie liny «o sporach, zwłaszcza publicznych, w których żadna ze stron nie chce ustąpić, wysuwając coraz to nowe argumenty, zarzuty itp.»: Zaczęło się przeciąganie liny przez ministra Dębskiego i prezesa Dziurowicza, którzy w żaden sposób nie mogli się spotkać. Obfitowały te dni w telewizyjne debaty i konferencje. Polityka 32/1998.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • przeciąganie — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}od cz. przeciągać. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} rodzaj ćwiczenia siłowego, w którym dwaj przeciwnicy,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przeciąganie — n I 1. rzecz. od przeciągać Przeciąganie metali. 2. «ćwiczenie siłowe, w którym dwaj przeciwnicy, oparłszy się łokciami o stół, starają się nawzajem przycisnąć ramię przeciwnika do płaszczyzny stołu» …   Słownik języka polskiego

  • lina — Przeciąganie liny zob. przeciąganie …   Słownik frazeologiczny

  • przeciągarka — ż III, CMs. przeciągarkarce; lm D. przeciągarkarek 1. techn. «maszyna do wytwarzania prętów, drutów lub rur metalowych przez przeciąganie (sposób obróbki plastycznej); ciągarka» 2. techn. «obrabiarka do przeciągania» …   Słownik języka polskiego